• |
  • E-mail kontakt sonna.com.ua

Aktuality

NEZABUDNITE !!!

V mesiaci november:

1. Kontrola uskladnenej zeleniny a ovocia 

2. Posledné kosenie trávnika (výšku kosby zvýšiť o jeden stupeň)

3. Presun mobilných chúlostivých rastlín do bezmrazových priestorov 

4. Zateplenie subtropických rastlín omotaním netkanou textíliou

5. Namontovanie plastových mriežok na kmene stromčekov proti ohryzu lesnou zverou

6. Natretie kmeňov stromov vápenným mliekom-ochrana proti praskaniu kôry a dezinfekcia

7. Zryľovať plochy pre jarný výsev zeleniny s cieleným hnojením

8. Pastrnák a čiernu reďkev možno ponechať na hriadke do príchodu mrazov

9. Po opade lístia postriekať stromčeky meďnatým prípravkom proti infekciám (teplota nad +7 stupňov)

10.Pri kompostovaní nezabudnúť medzi vrstvami použiť kompostovacie prípravky


In-počasie