• |
  • E-mail kontakt sonna.com.ua

Záhradkárske potreby

Osivá

Osivá od všetkých významných výrobcov zo Slovenska a Ceskej Republiky, ale aj vybrané osivá zahranicných výrobcov. Spolu Vám ponúkame viac ako 600 odrôd zeleninových a kvetinových osív (SEMO, ZELSEED, SEVA, MORAVOSEED, LESTRA, S&G a mnohé dalšie). Na predajniach je možné objednat aj neštandardné balenia osív, vhodné najmä pre väcších pestovatelov.

 In-počasie